VIZIJA IR MISIJA

Mokyklos vizija

Nuolat besimokanti, atvira kaitai, patraukli, telkianti Kulvos seniūnijos bendruomenę švietimo institucija.

 

Misija

Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus, rengti juos tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445