Programos

Mokykloje vykdomos švietimo programos:

 • ikimokyklinio ugdymo programa;
 • priešmokyklinio ugdymo programa;
 • pradinio ugdymo programa;
 • pagrindinio ugdymo programa;
 • individualizuota pradinio ugdymo programa;
 • individualizuota  pagrindinio ugdymo programa;
 • neformaliojo vaikų švietimo programos;
 • kitos programos, kurias vykdyti įpareigoja Švietimo ir mokslo ministro įsakymai.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

 • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 • kiti teisės aktais nustatyti pažymėjimai.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445