Istorija


1901 m. rugsėjo 1 d. įsteigta ir pradėjo veikti Kulvos liaudies mokykla.

1953 m. rugsėjo 12 d. Jonavos Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 450 „Dėl mokyklų tinklo patikslinimo Jonavos rajone 1953 -1954 m. m.“ mokykla tapo septynmete.

1961 m. rugsėjo 20 d. Jonavos Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 386 „Dėl vakarinių/sezoninių klasių prie bendrojo lavinimo mokyklų atidarymo Jonavos rajone“ 1961 m. spalio 1 d. prie mokyklos atidaroma Kulvos vakarinė/sezoninė mokykla.

1999 m. birželio 10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu „Dėl 10-tų klasių steigimo pagrindinėse mokyklose“ Nr. 69 nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įsteigta 10-ta klasė.

1999 m. birželio 10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 70 “Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. Kulvos pagrindinei mokyklai” mokyklai suteiktas Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos pavadinimas.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1 TS-0175 Jonavos r. Kulvos vaikų darželis – lopšelis „Raudonkepuraitė“ ir Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla reorganizuoti į Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklą.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445