Mokiniai

2020 - 2021 m. m. klasių komplektai

1 klasė - 8 mokinių

2 klasė - 17 mokinių

3 klasė - 16 mokinių

4 klasė - 8 mokiniai

5 klasė - 8 mokiniai

6 klasė - 9 mokinių

7 klasė - 8 mokinių

8 klasė -10 mokinių

9 klasė - 9 mokiniai

10 klasė - 8 mokiniai

Ikimokyklinis ugdymas - 25 mokiniai

Priešmokyklinis ugdymas - 5 mokiniai

Batėgalos skyrius - 32 mokiniai

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445